Vakfımızın 02.01.2014 tarihli ve 2014/1-11 sayılı kararları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların 6 ve 8. Maddesi ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 04.02.2014 tarihli ve 65530954-120-19074 sayılı çerçevesinde ilk defa atama şeklinde (1) bir adet Vakıf Müdürü İstihdam edilecektir.